Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Důraz na životní prostředí a jeho udržitelný rozvoj v kancelářích i mimo ně

Passerinvest dlouhodobě implementuje principy udržitelného rozvoje v rámci výstavby či rekonstrukce svých objektů, počínaje volbou nejmodernějších ekologických materiálů až po energetickou úspornost budov. Jedná se např. o systémy rekuperace, správnou volbu povrchového materiálu, který odráží sluneční paprsky a neakumuluje teplo, využití nejmodernějších technologií především k vytápění a chlazení vnitřních kanceláří či volbu venkovních plášťů objektů s fyzikálními vlastnostmi, které snižují energetickou náročnost budovy a vylepšují ji, jak z pohledu hluku, tak regulace tepla. Díky tomu se dosahuje vysokých úspor v dodávkách tepla a elektrické energie a snižuje se ekologická zátěž. Společnost Passerinvest patří mezi české průkopníky v budování zelených střešních zahrad, které kromě estetické funkce slouží také k záchytu dešťové vody, která je následně dál využívána. Zároveň zelené střechy ochlazují své okolí a dochází tak ke snižování tepelné zátěže ve městě, tzv. eliminaci tepelných ostrovů. Standardem je také provozní zázemí pro cyklisty v kancelářských budovách, které zahrnuje prostory pro uložení a údržbu kol a také hygienické zázemí.

Mimo to se Passerinvest zabývá povrchy ulic, chodníků a komplexní úpravou okolí svých objektů. Vše je řešeno tak, aby povrch umožňoval zasakování dešťové vody a neakumuloval teplo. Toho se dociluje především nahrazením asfaltových povrchů chodníků a komunikací kamennou dlažbou nebo pražskou mozaikou a také výsadbou, revitalizací a pravidelnou údržbou zelených ploch i vzrostlých keřů a stromů. V lokalitě Brumlovka se nachází parky na ploše 2 ha, téměř 15 000 m2 otevřených relaxačních a zelených ploch s vodními prvky a 11 000 m2 zelených střešních teras.   Konkrétně v Baarově parku i Parku Brumlovka každoročně dochází k obnově a osazování záhonů i ošetření stromů a keřů. Součástí Baarova parku je i velká vodní fontána a herní prvky pro malé i velké. V Parku Brumlovka využívá veřejnost zejména velké dětské hřiště, pejskaři pak oddělenou louku pro venčení mazlíčků a v blízké budoucnosti bude park rozšířen o zázemí v nově postavené budově Olivka. V té bude také vystaven velký funkční model švýcarské železnice. Společnost Passerinvest buduje a udržuje veřejná prostranství lokality a spravuje i další veřejné plochy jako Náměstí Brumlovka a Náměstí Ellen G. Whiteové, atletický stadion a veřejná parkoviště.  

Lokalita Brumlovka je velmi dobře přístupná a otevřená i cyklistům. Passerinvest zde vybudoval cyklo stojany, je zde možné využít sdílená kola a koloběžky a komunikační trasy navazují na hlavní pražské cyklostezky.

Zásadním krokem k ochraně životního prostředí je bezesporu podpora elektromobility. Příkladem může být i společnost Passerinvest, protože v lokalitě Brumlovka jezdí již od roku 2016 na pravidelných bezplatných linkách areálové kyvadlové dopravy dva elektrobusy, které přispívají ke snížení emisí a hlučnosti z dopravy. Samozřejmostí jsou také dobíjecí stanice pro elektromobily, kterých se nachází na veřejných parkovacích místech i v rámci administrativních budov. Samozřejmostí je i nabídka služby sdílené dopravy, tzv. carpooling, otevřená široké veřejnosti prostřednictvím veřejné internetové aplikace.

Podpora zdravého životního stylu

Ruku v ruce s udržitelnou výstavbou a odpovědným přístupem k životnímu prostředí jde v případě společnosti Passerinvest i podpora zdravého životního stylu. Zeleň a vodní prvky, hřiště, parky a sportoviště směřují k vytvoření svébytné pražské čtvrti, která přirozeně a nenásilně podporuje vybudování rovnováhy mezi prací a volným časem jejích obyvatel bez ohledu na to, jestli zde či v nejbližším okolí bydlí, pracují nebo třeba jenom procházejí.

Passerinvest ve svých projektech nabízí možnost aktivně trávit společný čas s rodinou, přáteli nebo kolegy z práce. Umožňuje pohyb a protažení po dlouhém pracovním nebo školním dnu při józe v parku nebo klidnou relaxaci ve wellness Balance Clubu Brumlovka s 25metrovým vnitřním bazénem, fitness, studiovými lekcemi i saunovým světem. Společnost Passerinvest vybudovala a spravuje několik sportovišť, která jsou otevřená široké veřejnosti a jsou tak příležitostí ke zlepšení kondice. Řadí se k nim atletický stadion, multifunkční hřiště, oba parky na Brumlovce a také outdoorové fitness, workoutové i parkourové hřiště či běžecký okruh v Parku Nové Roztyly, kde jsou sportoviště k dispozici široké veřejnosti celoročně a zdarma. Rodiny s dětmi mohou strávit společný čas na velkém hřišti v Parku Brumlovka nebo využít netradičních herních a vzdělávacích prvků nebo hřiště na pétanque v Baarově parku.  Passerinvest v jarních a letních měsících pravidelně organizuje sportovní lekce pro veřejnost zdarma jak v Praze 4, tak v Praze 11.

Podpora společenského a kulturního života

Ke zdravému životnímu stylu a k plnohodnotnému životu neodmyslitelně patří i bohatý společenský a kulturní život, umění, vzdělávání a duchovní rozvoj. Společnost Passerinvest celoročně pořádá akce pro veřejnost. Mezi ty nejoblíbenější a pravidelně se opakující patří letní kino, kulturní odpoledne, tematické food festivaly, cestovatelské večery, talkshow, výuka jazyků, taneční lekce, otevřené akce pro rodiny s dětmi či umělecké výstavy přístupné zdarma široké veřejnosti. Několik akcí pro veřejnost se vysílá v online prostředí na sociálních sítích společnosti.   

 Společnost Passerinvest také obohatila lokalitu Brumlovku o nové umělecké dílo a tato lokalita se tak zapsala do dalších turistických průvodců i map. „BROUK“, pohyblivá instalace umělce Davida Černého inspirovaná legendárním automobilem Porsche 911, se stala novým a divácky lákavým uměleckým prvkem v Praze 4.

  Passerinvest se pravidelně, a v době pandemie obzvlášť, zapojuje v charitativní oblasti. V posledních letech společnost poskytla konkrétní finanční pomoc a přispěla také aktivitou samotných zaměstnanců. Finanční podpora směřovala např. do Domu seniorů Michelská v Praze 4, nadaci Sirius, která pomáhá dětem v sociálně slabých rodinách, Letokruhu, zajistila distribuci hygienických potřeb Domovu pro seniory v Praze 11 apod.  Společnost Passerinvest navíc pravidelně a dlouhodobě podporuje organizaci ADRA, hospice a další pomoc trvale směřuje prostřednictvím Asociace rodičů dětí s DMO nebo přímo do konkrétních rodin. Dobrovolná firemní finanční sbírka pak pomohla například Armádě spásy.

Kromě okamžité pomoci se obvykle nejvýrazněji projevuje nadační aktivita Radima Passera, zakladatele společnosti Passerinvest, prostřednictvím neziskové organizace Maranatha, která si klade za svůj nejdůležitější cíl napomáhat dalším lidem na cestě k Pánu Bohu a k věčnému životu. To zahrnuje i praktickou pomoc, jak následovat Boží pokyny, aby již nyní lidé mohli prožívat zdravý, naplněný a spokojený život.   

„Přál bych si, aby naše společnost byla známá jako ta firma, která změnila výraz tradičního developmentu, jako firma, která dokázala vybudovat plnohodnotnou městskou čtvrť Brumlovka, jako jedinečné místo, jež přináší užitek všem – firmám, jednotlivcům, české společnosti obecně.“

Radim Passer, CEO a zakladatel společnosti Passerinvest Group, a.s.