Výměna horkovodu mezi budovami Alpha a Brumlovka

Výměna horkovodu mezi budovami Alpha a Brumlovka

Realizace nového horkovodu bude probíhat v termínu od 20. července do 30. září 2022 a po celou dobu prací bude omezen provoz mezi budovami i na pozemní komunikaci v ulici Za Brumlovkou. Vjezdy a výjezdy do parkingu všech navazujících budov i bezpečnost chodců v celém úseku výstavby bude zajištěna pomocí mobilních lávek a oplocení.  Mapy naleznete prostřednictvím odkazů níže:

Realizaci provádí společnost Termonta Praha a.s. na základě zadání společnosti Pražská teplárenská a.s.

Prosíme dbejte své bezpečnosti v průběhu prováděných prací.

 
zobrazit všechny aktuality